Sieć Velo Otwock składa się z pięciu szlaków rowerowych. Najdłuższy ma 18,6 km, a najkrótszy i najbardziej ekstremalny - 6,6 km.
Home
Velo Otwock to trasy pośród sosnowych borów z powietrzem przesiąkniętym olejkami eterycznymi, z których niegdyś słynął Otwock miasto-uzdrowisko. Na szlaku nie zabraknie śpiewu ptaków, drogę może przeciąć sarna, zając, a nawet łoś.
Home
Velo Otwock to także ścieżki wzdłuż wydmowych wzgórz i meandrów Świdra, rzeki unikalnej w skali europejskiej ze względu na swój dziki i naturalny charakter. Tego nie spotkasz nigdzie indziej!
Home
Z Velo Otwock poznasz i zobaczysz niezwykłą historię miasta-uzdrowiska. Na terenach dawnych parków leśnych i miast-ogrodów Śródborowa oraz Soplicowa, spotkasz rozrzucone wśród lasów perły architektury drewnianej w niepowtarzalnym stylu „świdermajer”, a także okazałe modernistyczne wille.
Home
Z Velo Otwock poczujesz również magię dawnej otwockiej kolei. Rowerowy szlak poprowadzi Cię śladami kolejowych tradycji miasta, wzdłuż Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej i przez miejsca związane z wąskotorową Kolejką Jabłonowską.
Home
Velo Otwock to również ekstremalne doznania, zwłaszcza gdy będzie trzeba się zmierzyć z wymagającą trasą biegnącą po Meranie – najwyższym wzniesieniu w Otwock.

Szlak Nadświdrzański (długość 18,6 km)

– łatwy, nad brzegami rzeki miejscami średnio-trudny.

Jest związany przede wszystkim z rzeką Świder. Znaczna część prowadzi wzdłuż brzegów, wymaga uwagi ze względu na wąskie i kręte ścieżki, ruch pieszy, bliskość drzew i krzewów, a także miejscami strome skarpy w pobliżu szlaku. Pozostała część wiedzie drogami asfaltowymi, w większości o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego albo z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi, a także drogami gruntowymi o dobrych parametrach. W okresie wczesnowiosennym, a także po intensywnych opadach należy być przygotowanym na miejsca z kałużami i błotem.

Szlak Kolejowy (długość 17,6 km)

– łatwy, nad brzegami rzeki miejscami średnio-trudny.

To najbardziej „miejski” ze szlaków, w dużej części przebiegający przez tereny zurbanizowane, ale występują też odcinki nad rzeką Świder, wymagające uwagi ze względu na wąskie i kręte ścieżki, ruch pieszy, bliskość drzew i krzewów, a także strome skarpy w pobliżu szlaku. Pozostałe odcinki to drogi asfaltowe lub specjalnie wydzielone ścieżki rowerowe. W centrum miasta szlak prowadzi częściowo odcinkami dróg i przez skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu samochodowego, bez wydzielonych ścieżek dla rowerów. Wymagana jest tam szczególna ostrożność.

To najbardziej „miejski” ze szlaków, w dużej części przebiegający przez tereny zurbanizowane, ale występują też odcinki nad rzeką Świder, wymagające uwagi ze względu na wąskie i kręte ścieżki, ruch pieszy, bliskość drzew i krzewów, a także strome skarpy w pobliżu szlaku. Pozostałe odcinki to drogi asfaltowe lub specjalnie wydzielone ścieżki rowerowe. W centrum miasta szlak prowadzi częściowo odcinkami dróg i przez skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu samochodowego, bez wydzielonych ścieżek dla rowerów. Wymagana jest tam szczególna ostrożność.

Szlak Letniskowy (długość 14,6 km)

– łatwy.

Prowadzi głównie przez tereny Miasta-Parku Leśnego Śródborów, wygodnymi drogami gruntowymi, miejscami asfaltowymi. Większość odcinków asfaltowych posiada wydzielone ścieżki rowerowe lub nie ma na nich intensywnego ruchu samochodowego. Fragmenty leśne na wschodnich krańcach Śródborowa to miejscami wąskie, lecz dość wygodne ścieżki. Występuje jedynie kilka krótkich piaszczystych odcinków.

Szlak Sosnowy (długość 12,2 km)

– łatwy.

Najbardziej „leśny” ze szlaków, prowadzący głównie przez bory sosnowe dawnego Miasta-Ogrodu Soplicowo. W większości tworzą go wygodne drogi gruntowe lub asfaltowe z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi lub o niewielkim natężeniu ruchu. W centrum miasta jest kilka miejsc o większym natężeniu ruchu, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność. Na terenach leśnych mogą wystąpić krótkie odcinki z bardziej grząskim, piaszczystym gruntem.

Najbardziej „leśny” ze szlaków, prowadzący głównie przez bory sosnowe dawnego Miasta-Ogrodu Soplicowo. W większości tworzą go wygodne drogi gruntowe lub asfaltowe z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi lub o niewielkim natężeniu ruchu. W centrum miasta jest kilka miejsc o większym natężeniu ruchu, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność. Na terenach leśnych mogą wystąpić krótkie odcinki z bardziej grząskim, piaszczystym gruntem.

Szlak Alpejski (długość 6,6 km)

– trudny.

Na szlaku nie brakuje stromych zjazdów i podjazdów. To specjalna pętla w okolicach wzgórza Meran przeznaczona do sportowej, ekstremalnej jazdy dla wytrenowanych rowerzystów dysponujących odpowiednim sprzętem. Grunt jest tam piaszczysty, nierówny, występują liczne korzenie i gałęzie drzew. Sugerujemy pokonywanie tego szlaku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak też jest on oznakowany.

Szlak Alpejski (długość 6,6 km)

– trudny.

Szlaki Velo Otwock rozpoznasz po specjalnych tabliczkach z naszym logo i szatą graficzną odróżniającą je od pozostałych oznaczeń szlaków rowerowych.

  • Każdy ze szlaków (poza szlakiem Alpejskim) ma swoje charakterystyczne punkty:
    Rozstaje (początki pętli) oraz Półmetki (środki pętli).

  • Na szlakach zostały wyznaczone i oznakowane Skróty dla tych, którzy nie będą czuli się na siłach pokonać całą pętlę.

  • Poszczególne szlaki są ze sobą połączone Łącznikami.

Szlaki są oznakowane systemem tabliczek oraz tablic ułatwiających orientację i nawigację na trasie. Na Rozstajach i Półmetkach są to duże tablice z mapami i kilometrażem, w pozostałych charakterystycznych punktach umieszczone są tabliczki kierunkowe z podanymi odległościami do innych punktów.

Na trasach Sosnowych Szlaków Rowerowych znajdziesz miejsca do wypoczynku, specjalne wiaty, ławeczki, a także tablice edukacyjne z informacjami o najciekawszych miejscach napotkanych na trasie i ich historii.

Szlaki oznakowane są w taki sposób, że można pokonywać je w obydwu kierunkach, choć dla porządku została wprowadzona numeracja. Jedynie Szlak Alpejski ze względu na warunki terenowe oznakowany jest pod kątem jazdy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Prace nad realizacją projektu Velo Otwock rozpoczęły się wiosną 2021 r. Działaliśmy w kilkuosobowym zespole, złożonym z pracowników Urzędu Miasta Otwocka oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, któremu liderowanie powierzył mi prezydent Paweł Walo. Zależało nam, aby Velo Otwock stało się atrakcyjną i nowoczesną marką, wysokim jakościowo produktem, kolejną cegiełką do odradzającego się rekreacyjno-uzdrowiskowego charakteru naszego miasta. Chcieliśmy uniknąć sztampowego wyznaczania szlaków rowerowych, tylko stworzyć coś, co będzie nas wyróżniało na tle innych tego typu projektów, tak w skali lokalnej, regionalnej, jak i ogólnopolskiej. Stąd długo trwały prace koncepcyjne nad oprawą graficzną, nazwami, wyznaczeniem tras czy przygotowaniem aplikacji.

Finalnie udało nam się stworzyć spójną całość począwszy od wyznaczenia tras obejmujących zróżnicowane otwockie klimaty i krajobrazy oraz wszystkie najbardziej atrakcyjne rejony Otwocka, poprzez opracowanie identyfikacji wizualnej zdominowanej przez drewniane elementy, sosnowe akcenty i styl świdermajer (motywy ozdobne na tablicach inspirowane były zdobieniami okiennic budynku przy ul. Kościelnej 18 z początku XX w.), skończywszy na wykreowaniu maskotki-symbolu promującej projekt Velo Otwock – wiewióra Elwira, pojawiającego się na wszystkich materiałach i tabliczkach. Postać wiewióra, którego powstała również wersja „rzeczywista”, zachęca do korzystania z sieci Velo Otwock przede wszystkim najmłodsze pokolenie.

W tej beczce miodu jest i łyżka dziegciu. Niestety okazało się, że nie wszyscy potrafili docenić pracę, wysiłek i środki włożone w stworzenie sieci Velo Otwock. Już po około miesiącu od oznakowania szlaków (ponad 600 oznakowań różnego typu zamontowanych wzdłuż tras!) okazało się, że kilkadziesiąt tabliczek drewnianych zostało skradzionych. Miało to miejsce jesienią ubiegłego roku. Najgorsza sytuacja była nad Świdrem na wysokości ulic Wierzbowej, Zacisznej, Chrobrego, Kraszewskiego – tam na kilkukilometrowym odcinku zniknęły dosłownie wszystkie tabliczki. Kradzieże i dewastacje wystąpiły również na odcinkach pozostałych tras. Oznakowanie – w ramach przygotowania do premiery całego projektu – zostało uzupełnione jesienią ubiegłego roku, co kosztowało kolejne godziny pracy i zaangażowanie kolejnych środków finansowych. Po skontrolowaniu szlaków pod koniec zimy okazało się jednak, że znów doszło do zniszczeń i kradzieży. Co więcej, dotknęły one nie tylko małych tabliczek – ponownie w rejonie Świdra Zachodniego i Świdrów Wielkich zniknęły łącznie trzy duże tablice informacyjne, a po grupie tabliczek kierunkowych na łączniku szlaku Kolejowego i Nadświdrzańskiego pozostał jedynie wrzucony do rzeki słupek… Przypomina to dewastacje tablic akcji „Świder uRzeka”, które raz po raz muszą być wymieniane, remontowane lub stawiane od nowa. Wszystkie te braki będziemy uzupełniać i naprawiać, a eko-patrol rozstawi też fotopułapki w newralgicznych miejscach, jednak przykro jest patrzeć na tak fatalne, bezsensowne zachowania części mieszkańców naszego pięknego miasta.

Jakub Grzywacz
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka

Lubisz wyzwania i konkursy?

Szukaj mnie na szlakach
Velo Otwock.

Wiewiór Elwir

Zachęcam Cię do pobrania aplikacji Velo Otwock

– możesz to zrobić, korzystając ze znajdującego się poniżej QR kodu. Aplikacja posiada wiele funkcjonalności, tj. podgląd do mapy, nawigacjaw terenie czy opis wszystkich punktów. Wprowadza też element rywalizacji i sprawdzenia swoich sił – będą na Ciebie czekały różne przygotowane przeze mnie wyzwania! Już teraz zachęcam do podjęcia próby pokonania trasy „Wielkiej Szychy”, czyli połączenia czterech szlaków o łącznej długości 43 km.

Pobierz aplikację